Tư Vấn Giúp Học Tốt

KHÓA LUYỆN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN NGỮ VĂN - CÔ TUYẾT NHUNG


0.0 (0 Đánh giá)

Lượt xem: 7674

Giáo viên: Nguyễn Tuyết Nhung

(Bài giảng: Chữa đề thi minh họa của bộ GD-ĐT năm 2018- Cô Tuyết Nhung)

Nội dung đang được cập nhật...

Nguyễn Tuyết Nhung

Link

nhungdta@yahoo.com

Nhiều bạn luôn than thở rằng học Văn khó, học Văn dài, học Văn phải học thuộc, học Văn buồn ngủ;  bí từ không biết làm sao viết văn cho dài, làm sao bài viết chặt chẽ, hấp dẫn và thuyết phục người đọc… Tất cả những khó khăn và...

Chi tiết


Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học

KHÓA LUYỆN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN NGỮ VĂN

Đã ngừng

— 1. Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Ngữ văn - Đề số 1 -Có video chữa

Số bài: 2 bài
Giá: 35.000 đ
Đã ngừng

— 2. Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Ngữ văn - Đề số 2 -Có video chữa

Số bài: 2 bài
Giá: 35.000 đ
Đã ngừng

— 3. Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Ngữ văn - Đề số 3 -Có video chữa

Số bài: 2 bài
Giá: 35.000 đ
Đã ngừng

— 4. Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Ngữ văn - Đề số 4 -Có video chữa

Số bài: 3 bài
Giá: 35.000 đ
Đã ngừng

— 5. Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Ngữ văn - Đề số 5 -Có video chữa

Số bài: 3 bài
Giá: 35.000 đ
Đã ngừng

— 6. Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Ngữ văn - Đề số 6 -Có video chữa

Số bài: 3 bài
Giá: 35.000 đ
Đã ngừng

— 7. Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Ngữ văn - Đề số 7 -Có video chữa

Số bài: 3 bài
Giá: 35.000 đ
Đã ngừng

— 8. Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Ngữ văn - Đề số 8 -Có video chữa

Số bài: 0 bài
Giá: 35.000 đ
Đã ngừng

— 9. Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Ngữ văn - Đề số 9 -Có video chữa

Số bài: 2 bài
Giá: 35.000 đ
Đã ngừng

— 10. Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Ngữ văn - Đề số 10 -Có video chữa

Số bài: 0 bài
Giá: 35.000 đ
Đã ngừng

— 11. Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Ngữ văn - Đề số 11 -Có video chữa

Số bài: 0 bài
Giá: 35.000 đ
Đã ngừng

— 12. Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Ngữ văn - Đề số 12 -Có video chữa

Số bài: 0 bài
Giá: 35.000 đ
Đã ngừng

— 13 Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Ngữ văn - Đề số 13-Có video chữa

Số bài: 0 bài
Giá: 35.000 đ
Đã ngừng

— 14. Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Ngữ văn - Đề số 14 -Có video chữa

Số bài: 0 bài
Giá: 35.000 đ
Đã ngừng

— 15. Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Ngữ văn - Đề số 15 -Có video chữa

Số bài: 0 bài
Giá: 35.000 đ
Đã ngừng

— 16. Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Ngữ văn - Đề số 16 -Có video chữa

Số bài: 0 bài
Giá: 35.000 đ
Đã ngừng

— 17. Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Ngữ văn - Đề số 17 -Có video chữa

Số bài: 0 bài
Giá: 35.000 đ
Đã ngừng

— 18. Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Ngữ văn - Đề số 18 -Có video chữa

Số bài: 0 bài
Giá: 35.000 đ
Đã ngừng

— 19. Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Ngữ văn - Đề số 19 -Có video chữa

Số bài: 0 bài
Giá: 35.000 đ
Đã ngừng

— 20. Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Ngữ văn - Đề số 20 -Có video chữa

Số bài: 0 bài
Giá: 35.000 đ
Đã ngừng