Tư Vấn Giúp Học Tốt

KHÓA LUYỆN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH - NĂM 2018


5.0 (1 Đánh giá)

Lượt xem: 3033

Giáo viên: Khương Hà Linh

Trạng thái phát hành: Đã ngừng

 

(Bài giảng: Đề thi thử THPT QG môn Tiếng Anh năm 2018 - Đề số 7)

Nội dung đang được cập nhật...

Khương Hà Linh

Link

khuonghalinh@gmail.com

Tiếng anh

Cô Khương Hà Linh tốt nghiệp loại Giỏi ngành Sư Phạm Tiếng Anh trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2009 và ngay năm 2011 cô lấy bằng THẠC SỸ ngành Lý Luận và Phương Pháp Giảng dạy Tiếng Anh. Cô đã công tác vớ...

Chi tiết


Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học

KHÓA LUYỆN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH - NĂM 2018

Đã ngừng

— 1. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2018 - Đề số 1 (P1) ( có video chữa)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 2. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2018 - Đề số 1 (P2) ( có video chữa)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 3. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2018 - Đề số 2 (P1) ( có video chữa)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 4. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2018 - Đề số 2 (P2) ( có video chữa)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 5. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2018 - Đề số 3 (P1) ( có video chữa)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 6. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2018 - Đề số 3 (P2) ( có video chữa)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 7. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2018 - Đề số 4 (P1) ( có video chữa)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 8. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2018 - Đề số 4 (P2) ( có video chữa)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 9. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2018 - Đề số 5 (P1) ( có video chữa)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 10. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2018 - Đề số 5 (P2) ( có video chữa)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 11. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2018 - Đề số 6 (P1) ( có video chữa)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 12. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2018 - Đề số 6 (P2) ( có video chữa)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 13. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2018 - Đề số 7 (P1) ( có video chữa)

Số bài: 4 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 14. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2018 - Đề số 7 (P2) ( có video chữa)

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 15. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2018 - Đề số 8 (P1) ( có video chữa)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 16. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2018 - Đề số 8 (P2) ( có video chữa)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 17. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2018 - Đề số 9 (P1) ( có video chữa)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 18. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2018 - Đề số 9 (P2) ( có video chữa)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 19. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2018 - Đề số 10 (P1) ( có video chữa)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 20. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2018 - Đề số 10 (P2) ( có video chữa)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 21. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2018 - Đề số 11 (P1) ( có video chữa)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 22. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2018 - Đề số 11 (P2) ( có video chữa)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 23. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2018 - Đề số 12 (P1) ( có video chữa)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 24. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2018 - Đề số 12 (P2) ( có video chữa)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 25. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2018 - Đề số 13 (P1) ( có video chữa)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 26. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2018 - Đề số 13 (P2) ( có video chữa)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 27. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2018 - Đề số 14 (P1) ( có video chữa)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 28. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2018 - Đề số 14 (P2) ( có video chữa)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 29. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2018 - Đề số 15 (P1) ( có video chữa)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 30. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2018 - Đề số 15 (P2) ( có video chữa)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng