Tư Vấn Giúp Học Tốt
Video này yêu cầu đăng ký trả phí để có thể xem.

KHÓA LUYỆN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH - CÔ KHƯƠNG HÀ LINH (2019 - 2020)


5.0 (1 Đánh giá)

Lượt xem: 2307

Giáo viên: Khương Hà Linh

Nội dung đang được cập nhật...

Khương Hà Linh

Link

khuonghalinh@gmail.com

Tiếng anh

Cô Khương Hà Linh tốt nghiệp loại Giỏi ngành Sư Phạm Tiếng Anh trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2009 và ngay năm 2011 cô lấy bằng THẠC SỸ ngành Lý Luận và Phương Pháp Giảng dạy Tiếng Anh. Cô đã công tác vớ...

Chi tiết


Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học

KHÓA LUYỆN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH

Đã phát hành

— 1. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh - Đề số 1 (P1) ( có video chữa)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 2. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh - Đề số 1 (P2) ( có video chữa)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 3. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh - Đề số 2 (P1) ( có video chữa)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 4. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh - Đề số 2 (P2) ( có video chữa)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 5. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh - Đề số 3 (P1) ( có video chữa)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 6. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh - Đề số 3 (P2) ( có video chữa)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 7. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh - Đề số 4 (P1) ( có video chữa)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 8. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh - Đề số 4 (P2) ( có video chữa)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 9. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh - Đề số 5 (P1) ( có video chữa)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 10. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh - Đề số 5 (P2) ( có video chữa)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 11. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh - Đề số 6 (P1) ( có video chữa)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 12. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh - Đề số 6 (P2) ( có video chữa)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 13. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh - Đề số 7 (P1) ( có video chữa)

Số bài: 4 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 14. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh - Đề số 7 (P2) ( có video chữa)

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 15. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh - Đề số 8 (P1) ( có video chữa)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 16. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh - Đề số 8 (P2) ( có video chữa)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 17. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh - Đề số 9 (P1) ( có video chữa)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 18. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh - Đề số 9 (P2) ( có video chữa)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 19. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh - Đề số 10 (P1) ( có video chữa)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 20. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh - Đề số 10 (P2) ( có video chữa)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 21. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh - Đề số 11 (P1) ( có video chữa)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 22. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh - Đề số 11 (P2) ( có video chữa)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 23. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh - Đề số 12 (P1) ( có video chữa)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 24. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh - Đề số 12 (P2) ( có video chữa)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 25. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh - Đề số 13 (P1) ( có video chữa)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 26. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh - Đề số 13 (P2) ( có video chữa)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 27. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh - Đề số 14 (P1) ( có video chữa)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 28. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh - Đề số 14 (P2) ( có video chữa)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 29. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh - Đề số 15 (P1) ( có video chữa)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 30. Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh - Đề số 15 (P2) ( có video chữa)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành