Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 1.11 Phương pháp đường chéo, phương pháp trung bình

Khóa học: KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC

Số bài: 143 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Thanh Bình
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Phương pháp đường chéo
2. Phương pháp trung bình