Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 1.2 Đồng phân, danh pháp

Khóa học: KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC

Số bài: 143 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Thanh Bình
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Đồng phân
2. Tên ankan mạch hở gốc HC và tên IUPAC
2. Tên ankan mạch hở gốc HC và tên IUPAC
3. Tên thông thường và bài tập