Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 1.4 Tính chất hóa học của hợp chất nhóm chức (tiết 2)

Khóa học: KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC

Số bài: 143 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Thanh Bình
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Tính chất hóa học của andehit và axit cacboxylic
2. Luyện tập