Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 1.4 Tính chất hóa học của hợp chất nhóm chức (tiết 2)

Khóa học: KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC

Số bài: 142 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2018

Giáo viên: Trần Thanh Bình
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Tính chất hóa học của andehit và axit cacboxylic
2. Luyện tập