Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 1.5 Công thức sử dụng trong giải bài tập hóa học

Khóa học: KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC

Số bài: 129 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2018

Giáo viên: Trần Thanh Bình
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Công thức tính số mol
2. Công thức tính nồng độ
3. Tỉ khối