Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 1.7: Lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ (tiết 2)

Khóa học: KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC

Số bài: 143 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Thanh Bình
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Lý thuyết dạng 2 phương pháp biện luận
2. Bài tập dạng 2
3. Dạng 3