Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 2.2 Lý thuyết về este (P2)

Khóa học: KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC

Số bài: 143 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Thanh Bình
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Tính chất hóa học
2. Ứng dụng điều chế và luyện tập