Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 2.3 Lý thuyết về lipit – chất béo

Khóa học: KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC

Số bài: 143 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Thanh Bình
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Lý thuyết về lipit chất béo
2. Luyện tập