Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 2.5 Các dạng bài tập về este – chất béo (P2)

Khóa học: KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC

Số bài: 129 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2018

Giáo viên: Trần Thanh Bình
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Lý thuyết dạng bài thủy phân este đơn chức
2. Ví dụ 1 2 3 4 5
3. Ví dụ 6 7