Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 3.1 Lý thuyết về glucozơ – fructozơ

Khóa học: KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC

Số bài: 129 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2018

Giáo viên: Trần Thanh Bình
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Khái quát về cacbohidrat và Glucozo
2. Fructozo và luyện tập