Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 3.4 Các dạng bài tập về cacbohiđrat (P2)

Khóa học: KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC

Số bài: 129 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2018

Giáo viên: Trần Thanh Bình
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Bài toán về xenlulozo tritorat
2. Phản ứng đốt cháy cacbohidrat