Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 4.1 Lý thuyết về amin

Khóa học: KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC

Số bài: 143 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Thanh Bình
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Khái niệm phân loại và danh pháp
2. Tính chất vật lý và hóa học