Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 4.3 Tổng ôn lý thuyết amin – amino axit

Khóa học: KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC

Số bài: 129 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2018

Giáo viên: Trần Thanh Bình
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Câu 1 đến câu 13
2. Câu 14 đến câu 18