Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 4.4 Các dạng bài tập về amin, amino axit (P1)

Khóa học: KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC

Số bài: 143 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Thanh Bình
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Dạng 1 amin tác dụng với axit
2. Tính lưỡng tính của amino axit