Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 4.5 Các dạng bài tập về amin, amino axit (P2)

Khóa học: KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC

Số bài: 129 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2018

Giáo viên: Trần Thanh Bình
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Dạng 3 muối axit bazo của amino axit VD 1 2
2. Ví dụ 3 4 5