Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 4.6 Các dạng bài tập về amin, amino axit (P3)

Khóa học: KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC

Số bài: 143 bài

Hết hạn ngày: 25/05/2019

Giáo viên: Trần Thanh Bình
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Dạng 4 bài toán đốt cháy amin và amino axit