Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 4.9 Các dạng bài tập về peptit – protein

Khóa học: KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC

Số bài: 143 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Thanh Bình
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Lý thuyết và ví dụ 1 2
2. Ví dụ 3 4 5 và dạng 2