Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 5.1 Lý thuyết về polime (P1)

Khóa học: KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC

Số bài: 143 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Thanh Bình
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Khái niệm danh pháp phân loại tính chất vật lý
2. Điều chế và ví dụ