Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 5.2 Lý thuyết về polime (P2)

Khóa học: KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC

Số bài: 143 bài

Hết hạn ngày: 25/05/2019

Giáo viên: Trần Thanh Bình
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Vật liệu polime cao su
2. Tơ và ví dụ áp dụng