Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 6.3 Nguyên tử - Bảng tuần hoàn

Khóa học: KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC

Số bài: 143 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Thanh Bình
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Nguyên tử
2. Bảng tuần hoàn và ví dụ