Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 7.1 Vị trí, tính chất của kim loại (tiết 1)

Khóa học: KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC

Số bài: 143 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Thanh Bình
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Vị trí và tính chất vật lý
2. Tác dụng với phi kim và nước