Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 7.12 Ăn mòn kim loại. Điều chế kim loại

Khóa học: KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC

Số bài: 143 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Thanh Bình
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Lý thuyết
2. Ví dụ ăn mòn kim loại
3. Điều chế kim loại