Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 7.2 Vị trí, tính chất của kim loại (tiết 2)

Khóa học: KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC

Số bài: 142 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2018

Giáo viên: Trần Thanh Bình
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Tác dụng với axit
2. Tác dụng với nước và muối luyện tập