Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 7.3 Bài toán kim loại và hợp chất tác dụng với HCl, H2SO4 loãng

Khóa học: KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC

Số bài: 143 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Thanh Bình
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Lý thuyết và ví dụ 1 2 3
2. Ví dụ 4 5 6 7