Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 7.5 Bài toán kim loại và hợp chất tác dụng với HNO3, H2SO4 đặc (tiết 2)

Khóa học: KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC

Số bài: 143 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Thanh Bình
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Bài toán tạo NH4NO3