Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 8.1 Kim loại kiềm và hợp chất

Khóa học: KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC

Số bài: 143 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Thanh Bình
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Kim loại kiềm
2. Hợp chất và ví dụ