Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 8.4 Các dạng bài tập về kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất (P1)

Khóa học: KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC

Số bài: 143 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Thanh Bình
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Kim loại kiềm kiềm thổ tác dụng với nước và axit
2. CO2 tác dụng với dung dịch kiềm