Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 8.5 Các dạng bài tập về kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất (P2)

Khóa học: KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC

Số bài: 143 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Thanh Bình
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. CO2 tác dụng dụng dịch kiềm
2. Muối cacbonat tác dụng với axit