Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 8.6 Lý thuyết về nhôm và hợp chất

Khóa học: KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC

Số bài: 143 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Thanh Bình
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. TÍnh chất vật lí và hóa học
2. Tính chất hóa học và điều chế
3. Hợp chất và luyện tập