Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 9.1 Lý thuyết về crom và hợp chất

Khóa học: KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC

Số bài: 143 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Thanh Bình
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Lí thuyết về crom
2. Hợp chất
3. Bài tập