Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 1: KIẾN THỨC NỀN TẢNG HÓA HỮU CƠ

Khóa học: KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC

Số bài: 142 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Thanh Bình
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1.1 Độ bất bão hòa và ứng dụng
Giá: Miễn phí
Đã ngừng
1. Khái niệm và cách tính
2. Thiết lập công thức dãy đồng đẳng
3. Biện luận tìm CTPT và CTCT
— Bài 1.2 Đồng phân, danh pháp
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Đồng phân
2. Tên ankan mạch hở gốc HC và tên IUPAC
3. Tên thông thường và bài tập
— Bài 1.3 Tính chất hóa học của hợp chất nhóm chức (tiết 1)
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Tính không no
2. Tính chất của ancol và phenol
3.Luyện tập
— Bài 1.4 Tính chất hóa học của hợp chất nhóm chức (tiết 2)
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Tính chất hóa học của andehit và axit cacboxylic
2. Luyện tập
— Bài 1.5 Công thức sử dụng trong giải bài tập hóa học
Giá: Miễn phí
Đã ngừng
1. Công thức tính số mol
2. Công thức tính nồng độ
3. Tỉ khối
— Bài 1.6 Lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ (tiết 1)
Giá: 12.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Các loại công thức hóa học
2. Dạng 1
— Bài 1.7: Lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ (tiết 2)
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Lý thuyết dạng 2 phương pháp biện luận
2. Bài tập dạng 2
3. Dạng 3
— Bài 1.8 Phương pháp giải bài toán tính theo phương trình hóa học
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Lý thuyết và dạng 1
2. Dạng 2 chất hết chất dư
— Bài 1.9 Phương pháp bảo toàn khối lượng, tăng giảm khối lượng (tiết 1)
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Lý thuyết và ví dụ 1
2. Ví dụ 2 3 4
— Bài 1.10 Phương pháp bảo toàn khối lượng, tăng giảm khối lượng (tiết 2)
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Lý thuyết và ví dụ 5
2. Ví dụ 6 7 8
— Bài 1.11 Phương pháp đường chéo, phương pháp trung bình
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Phương pháp đường chéo
2. Phương pháp trung bình