Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 1: KIẾN THỨC NỀN TẢNG HÓA HỮU CƠ

Khóa học: KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC

Số bài: 143 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Thanh Bình
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1.1 Độ bất bão hòa và ứng dụng
Giá: Miễn phí
Đã ngừng
1. Khái niệm và cách tính
2. Thiết lập công thức dãy đồng đẳng
3. Biện luận tìm CTPT và CTCT
— Bài 1.2 Đồng phân, danh pháp
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Đồng phân
2. Tên ankan mạch hở gốc HC và tên IUPAC
2. Tên ankan mạch hở gốc HC và tên IUPAC
3. Tên thông thường và bài tập
— Bài 1.3 Tính chất hóa học của hợp chất nhóm chức (tiết 1)
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Tính không no
2. Tính chất của ancol và phenol
3.Luyện tập
— Bài 1.4 Tính chất hóa học của hợp chất nhóm chức (tiết 2)
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Tính chất hóa học của andehit và axit cacboxylic
2. Luyện tập
— Bài 1.5 Công thức sử dụng trong giải bài tập hóa học
Giá: Miễn phí
Đã ngừng
1. Công thức tính số mol
2. Công thức tính nồng độ
3. Tỉ khối
— Bài 1.6 Lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ (tiết 1)
Giá: 12.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Các loại công thức hóa học
2. Dạng 1
— Bài 1.7: Lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ (tiết 2)
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Lý thuyết dạng 2 phương pháp biện luận
2. Bài tập dạng 2
3. Dạng 3
— Bài 1.8 Phương pháp giải bài toán tính theo phương trình hóa học
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Lý thuyết và dạng 1
2. Dạng 2 chất hết chất dư
— Bài 1.9 Phương pháp bảo toàn khối lượng, tăng giảm khối lượng (tiết 1)
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Lý thuyết và ví dụ 1
2. Ví dụ 2 3 4
— Bài 1.10 Phương pháp bảo toàn khối lượng, tăng giảm khối lượng (tiết 2)
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Lý thuyết và ví dụ 5
2. Ví dụ 6 7 8
— Bài 1.11 Phương pháp đường chéo, phương pháp trung bình
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Phương pháp đường chéo
2. Phương pháp trung bình