Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Chuyên đề 10: Nhận biết – Hóa học với KT – XH - MT

Khóa học: KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC

Số bài: 129 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2018

Giáo viên: Trần Thanh Bình
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 10.1 Phân biệt các chất vô cơ
Giá: 12.000 đ
04/02/2018
— Bài 10.2 Hóa học và các vấn đề phát triển KT – XH – MT
Giá: 12.000 đ
Đã phát hành Mua ngay