Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Chuyên đề 10: Nhận biết – Hóa học với KT – XH - MT

Khóa học: KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC

Số bài: 143 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Thanh Bình
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 10.1 Hóa học với môi trường
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Hóa học với môi trường
— Bài 10.2 Tổng ôn hóa vô cơ
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Bài 1 đến 9
2. Bài 10 đến 14
3. Bài 15 đến 20