Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 2: ESTE - LIPIT

Khóa học: KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC

Số bài: 143 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Thanh Bình
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 2.1 Lý thuyết về este (P1)
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Khái niệm phân loại và danh pháp
2. Tính chất vật lý và luyện tập
— Bài 2.2 Lý thuyết về este (P2)
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Tính chất hóa học
2. Ứng dụng điều chế và luyện tập
— Bài 2.3 Lý thuyết về lipit – chất béo
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Lý thuyết về lipit chất béo
2. Luyện tập
— Bài 2.4 Các dạng bài tập về este – chất béo (P1)
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Lý thuyết dạng bài phản ứng cháy
2. Ví dụ 1 2 3
3. Ví dụ 4 5 6
— Bài 2.5 Các dạng bài tập về este – chất béo (P2)
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Lý thuyết dạng bài thủy phân este đơn chức
2. Ví dụ 1 2 3 4 5
3. Ví dụ 6 7
— Bài 2.6 Các dạng bài tập về este – chất béo (P3)
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Lý thuyết dạng bài thủy phân este đa chức và ví dụ 1 2
2. Vi dụ 3 4
— Bài 2.7: Các dạng bài tập về este - chất béo (P4)
Giá: 12.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Hiệu suất phản ứng este