Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 3: CACBOHIĐRAT

Khóa học: KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC

Số bài: 143 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Thanh Bình
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 3.1 Lý thuyết về glucozơ – fructozơ
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Khái quát về cacbohidrat và Glucozo
2. Fructozo và luyện tập
— Bài 3.2 Lý thuyết về saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Lý thuyết
2. Luyện tập
— Bài 3.3 Các dạng bài tập về cacbohiđrat (P1)
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Phản ứng tráng bạc
2. Phản ứng lên men
— Bài 3.4 Các dạng bài tập về cacbohiđrat (P2)
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Bài toán về xenlulozo tritorat
2. Phản ứng đốt cháy cacbohidrat
— Bài 3.5 Ôn tập este – cacbohiđrat
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Câu 1 đến câu 12
2. Câu 13 đến câu 15