Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Chuyên đề 5: Polime

Khóa học: KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC

Số bài: 143 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Thanh Bình
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 5.1 Lý thuyết về polime (P1)
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Khái niệm danh pháp phân loại tính chất vật lý
2. Điều chế và ví dụ
— Bài 5.2 Lý thuyết về polime (P2)
Giá: 12.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Vật liệu polime cao su
2. Tơ và ví dụ áp dụng
— Bài 5.3 Các dạng bài tập về polime
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Dạng 1 2
2. bài tập điều chế polime
— Bài 5.4 Tổng ôn hữu cơ 12
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Ví dụ 1 đến ví dụ 15
2. Ví dụ 16 đến 18