Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Chuyên đề 6: Kiến thức nền tảng hóa vô cơ

Khóa học: KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC

Số bài: 143 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Thanh Bình
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 6.1 Phản ứng oxi hóa – khử
Giá: Miễn phí
Đã ngừng
1. Cách xác định và các khái niệm
2. Cân bằng phản ứng và ví dụ
— Bài 6.2 Phương pháp bảo toàn electron
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Lý thuyết và ví dụ 1 2 3 4
2. Ví dụ 5 6
— Bài 6.3 Nguyên tử - Bảng tuần hoàn
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Nguyên tử
2. Bảng tuần hoàn và ví dụ