Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Chuyên đề 7: Đại cương kim loại

Khóa học: KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC

Số bài: 143 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Thanh Bình
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 7.1 Vị trí, tính chất của kim loại (tiết 1)
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Vị trí và tính chất vật lý
2. Tác dụng với phi kim và nước
— Bài 7.2 Vị trí, tính chất của kim loại (tiết 2)
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Tác dụng với axit
2. Tác dụng với nước và muối luyện tập
— Bài 7.3 Bài toán kim loại và hợp chất tác dụng với HCl, H2SO4 loãng
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Lý thuyết và ví dụ 1 2 3
2. Ví dụ 4 5 6 7
— Bài 7.4 Bài toán kim loại và hợp chất tác dụng với HNO3, H2SO4 đặc (tiết 1)
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Lí thuyết và ví dụ 1 2 3
— Bài 7.5 Bài toán kim loại và hợp chất tác dụng với HNO3, H2SO4 đặc (tiết 2)
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Bài toán tạo NH4NO3
— Bài 7.6 Dãy điện hóa của kim loại. Hợp kim
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Dãy điện hóa của kim loại
2. Hợp kim và luyện tập
— Bài 7.7 Bài toán về kim loại tác dụng với dung dịch muối (P1)
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Lí thuyết và ví dụ 1 2
2. Ví dụ 3 4 5
— Bài 7.8 Bài toán về kim loại tác dụng với dung dịch muối (P2)
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Giải toán bằng PP ion rút gọn ví dụ 6 7
2. Ví dụ 8
— Bài 7.9 Bài toán về kim loại tác dụng với dung dịch muối (P3)
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Dạng toán sắt tác dụng với Ag
— Bài 7.10 Sự điện phân
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Khái niệm điện phân chất điện li
2. Ví dụ
— Bài 7.11 Bài tập sự điện phân
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Ví dụ 1 2 3 4
2. VÍ dụ 5 6 7
— Bài 7.12 Ăn mòn kim loại. Điều chế kim loại
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Lý thuyết
2. Ví dụ ăn mòn kim loại
3. Điều chế kim loại
— Bài 7.13 Bài toán khử oxit kim loại
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Lý thuyết ví dụ 1 đến 5
2. Ví dụ 6 7 8