Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Chuyên đề 8: Kim loại kiềm – kim loại kiềm thổ - nhôm

Khóa học: KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC

Số bài: 143 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Thanh Bình
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 8.1 Kim loại kiềm và hợp chất
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Kim loại kiềm
2. Hợp chất và ví dụ
— Bài 8.2 Lý thuyết về kim loại kiềm thổ và hợp chất (tiết 1)
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Kim loại kiềm thổ và hợp chất
2. Nước cứng
— Bài 8.3 Lý thuyết về kim loại kiềm thổ và hợp chất (tiết 2)
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Bài tập
— Bài 8.4 Các dạng bài tập về kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất (P1)
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Kim loại kiềm kiềm thổ tác dụng với nước và axit
2. CO2 tác dụng với dung dịch kiềm
— Bài 8.5 Các dạng bài tập về kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất (P2)
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. CO2 tác dụng dụng dịch kiềm
2. Muối cacbonat tác dụng với axit
— Bài 8.6 Lý thuyết về nhôm và hợp chất
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. TÍnh chất vật lí và hóa học
2. Tính chất hóa học và điều chế
3. Hợp chất và luyện tập
— Bài 8.7 Các dạng bài tập về nhôm và hợp chất (P1)
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Nhôm tác dụng với dung dịch kiềm
2. Bài toán nhiệt nhôm ví dụ 1 2 3
— Bài 8.8 Các dạng bài tập về nhôm và hợp chất (P2)
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Nhôm tác dụng với dung dịch kiềm
— Bài 8.9 Các dạng bài tập về nhôm và hợp chất (P3)
Đã ngừng
1. Muối aluminat tác dụng với axit