Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Chuyên đề 9: Crom – sắt – đồng và một số kim loại khác

Khóa học: KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC

Số bài: 129 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2018

Giáo viên: Trần Thanh Bình
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 9.1 Lý thuyết về crom và hợp chất
Giá: 12.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Lí thuyết về crom
2. Hợp chất
3. Bài tập
— Bài 9.2 Các dạng bài tập về crom và hợp chất
Giá: 12.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Crom tác dụng với axit
2. Phản ứng điều chế crom
— Bài 9.3 Lý thuyết về sắt và hợp chất
Giá: 12.000 đ
24/01/2018
— Bài 9.4 Các dạng bài tập về sắt và hợp chất (P1)
Giá: 12.000 đ
26/01/2018
— Bài 9.5 Các dạng bài tập về sắt và hợp chất (P2)
Giá: 12.000 đ
28/01/2018
— Bài 9.6 Lý thuyết về đồng và các kim loại khác
Giá: 12.000 đ
30/01/2018
— Bài 9.7 Các dạng bài tập về đồng và các kim loại khác
Giá: 12.000 đ
01/02/2018
— Bài 9.8 Tổng ôn lý thuyết về crom – sắt – đồng
Giá: 12.000 đ
02/02/2018