Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Chuyên đề 9: Crom – sắt – đồng và một số kim loại khác

Khóa học: KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC

Số bài: 143 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Thanh Bình
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 9.1 Lý thuyết về crom và hợp chất
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Lí thuyết về crom
2. Hợp chất
3. Bài tập
— Bài 9.2 Các dạng bài tập về crom và hợp chất
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Crom tác dụng với axit
2. Phản ứng điều chế crom
— Bài 9.3 Lý thuyết về sắt
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Lý thuyết về sắt và ví dụ
— Bài 9.4 Hợp chất và hợp kim của sắt
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
2. hợp chất và hợp kim của sắt
2. Ví dụ
— Bài 9.5 Sắt và hợp chất tác dụng với HCl và H2SO4 loãng
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Sắt và hợp chất tác dụng với HCl và H2SO4 loãng
— Bài 9.6 Sắt và hợp chất tác dụng với HNO3 và H2SO4 đặc
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Phương pháp và ví dụ 1
2. Ví dụ 2 3 4 5
3. Ví dụ 6 7 8
— Bài 9.7 Bài toán về Fe+3/Fe+2
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Bài toán về Fe
— Bài 9.8 Tổng ôn lý thuyết kim loại
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Bài tập tổng ôn