Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 1: Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu ( tiết 1)

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 12

Số bài: 92 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Nguyễn Tuyết Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Giới thiệu chung
2. Tình huống truyện và phát hiện của nghệ sĩ