Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 1: Người lái đò sông Đà – Nguyễn Tuân (Tiết 1)

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 12

Số bài: 92 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Nguyễn Tuyết Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Giới thiệu chung
2. Sông Đà hung bạo dữ dằn