Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 1: Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài (Tiết 1)

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 12

Số bài: 92 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Nguyễn Tuyết Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Giới thiệu chung
2. Sự xuất hiện của Mị và Mị trước khi làm dâu nhà thống lý
3. Mị khi làm dâu nhà thống lý