Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 10: Việt Bắc – Tố Hữu (Tiết 6: tác phẩm)

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 12

Số bài: 92 bài

Hết hạn ngày: 27/06/2019

Giáo viên: Nguyễn Tuyết Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
Hình ảnh đoàn quân
Tin chiến thắng