Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 12: Sóng (Tiết 2)

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 12

Số bài: 82 bài

Hết hạn ngày: 13/12/2017

Giáo viên: Nguyễn Tuyết Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
Khổ 3 và 4
Khổ 5 6 và 7
Đoạn cuối