Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 2: Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu ( tiết 2)

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 12

Số bài: 92 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Nguyễn Tuyết Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Câu truyện của người đàn bà
2. Nhân vật Phùng và Đẩu tổng kết