Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 2: Đàn ghi ta của Lorca – Thanh Thảo (Tiết 2)

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 12

Số bài: 92 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Nguyễn Tuyết Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Hình ảnh Lorca
2. Cái chết của Lorca
3. Niếm tin bất tử của tiếng đàn và nghệ thuât