Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 2: Tuyên ngôn độc lập – Hồ Chí Minh (Tiết 2: văn bản)

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 12

Số bài: 92 bài

Hết hạn ngày: 17/06/2019

Giáo viên: Nguyễn Tuyết Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
Tìm hiểu chung
Đoạn 1