Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 3: Hồn Trương Ba, da hàng thịt - Lưu Quang Vũ ( tiết 1)

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 12

Số bài: 92 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Nguyễn Tuyết Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Giới thiệu chung
2. Xung đột cơ bản tình huống kịch